Voorleesdagen

De nationale voorleesdagen zijn een groot succes op CBS Het Stroomdal. Er is voorgelezen uit het boek: ‘Help! Een verrassing’ door een gastlezer. Voorlezen spreekt kinderen aan tot hun verbeelding en fantasie, daarnaast vergoot het de woordenschat en het is ook nog eens heel gezellig.

Gelukkig nieuwjaar

Inmiddels zijn wij ook weer van start gegaan in dit nieuwe kalenderjaar 2024! De kleuters hebben dit gevierd door het maken van kniepertjes en een knallend werkje, zo zijn we samen lekker bezig.        

Schoolgids

De schoolgids is geschreven voor ouders en verzorgers van kinderen die naar CBS het Stroomdal gaan. Het is een gids vol informatie over: de school, de identiteit van de school, de organisatie van het onderwijs, de zorg voor de leerlingen, de contacten met ouders en verzorgers en de aansluiting met het voorgezet onderwijs. U leest…

Nieuwe website

Nieuwe website Onze website is in een nieuw jasje gestoken. Met de website informeren we potentieel nieuwe ouders over onze school. Maar ook ouders die al een kind bij ons op school hebben, vinden op de website allerlei informatie.